Tên đăng nhập:

Mật khẩu:           

Chúng em với an toàn giao thông - Nhom Hoa Nang

Album: Đang cập nhật Thể loại: Nhạc Việt Tải về máy Thêm vào playlist
Lời bài hát:
Chúng em với an toàn giao thông
Là hạnh phúc là tình yêu cuộc sống
Chúng em với an toàn giao thông
Là hạnh phúc là niềm vui cho mọi nhà
Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lạng lách
Đi trên đường ta không dàn hàng ngang
Gặp đèn đỏ, nhanh nhanh đứng lại
Đèn xanh bật ta đi an toàn
Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi
Vì tương lai đất nước đẹp giàu
Chấp hành tốt luật giao thông
Là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà
Chấp hành tốt luật giao thông
Là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà

Chúng em với an toàn giao thông
Là hạnh phúc là tình yêu cuộc sống
Chúng em với an toàn giao thông
Là hạnh phúc là niềm vui cho mọi nhà
Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lạng lách
Đi trên đường ta không dàn hàng ngang
Gặp đèn đỏ, nhanh nhanh đứng lại
Đèn xanh bật ta đi an toàn
Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi
Vì tương lai đất nước đẹp giàu
Chấp hành tốt luật giao thông
Là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà
Chấp hành tốt luật giao thông
Là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà

Chúng em với an toàn giao thông
Là hạnh phúc là tình yêu cuộc sống
Chúng em với an toàn giao thông
Là hạnh phúc là niềm vui cho mọi nhà
Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lạng lách
Đi trên đường ta không dàn hàng ngang
Gặp đèn đỏ, nhanh nhanh đứng lại
Đèn xanh bật ta đi an toàn
Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi
Vì tương lai đất nước đẹp giàu
Chấp hành tốt luật giao thông
Là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà
Chấp hành tốt luật giao thông
Là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà
Xem thêm »