Tên đăng nhập:

Mật khẩu:           

Đi cấy (dân ca Thanh Hóa) - Dân Ca Bắc B"

Album: Đang cập nhật Thể loại: Đang cập nhật Tải về máy Thêm vào playlist
Lời bài hát:
Lên chùa bẻ một cành sen , lên chùa bẻ một canh sen ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng . Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng . Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho . Cầu cho trong ấm , êm êm lại ngoài êm .
Xem thêm »