Tên đăng nhập:

Mật khẩu:           

Lời bài hát:
"Kh♀ng____♥♥ _____♥♥♥_____ _Çó
Çó_____♥__ _ ____♥______♥____ __♥____R♀i
Çu c____♥________
Đði_______♥____ ____♥____
ªñh ________♥____♥__ _______
Zẫn___________♥ __________
†h€_______[ ♂ ♀ = ♥ ]______†h♀i"
Xem thêm »