Tên đăng nhập:

Mật khẩu:           

Đất nước tươi đẹp sao - Nguyễn Thiện Trúc

Lời bài hát:
Đoạn 1:
Đẹp sao đất nước như bài thơi. Biển xanh thấp thoáng bao cánh buồm. Dừa xanh ôm ấp bao nếp nhà. Êm ấm tiếng ru hời trên cánh nôi tuổi thơ.
Đoạn 2:
Ngày mai như cánh chim hải âu. Vượt bay khắp muôn phương trời. Càng yêu tha thiết quê hương này cùng tiếng hát ru hời ngày ấu thơ êm...
Xem thêm »